Rady rodičom

1.     Neprenášaj svoje vlastné ambície na svoje dieťa.

Uvedom si, že plávanie je aktivita tvojho dieťaťa. Tempo zlepšovania sa je pre každé dieťa iné. Dobrou vecou v plávaní je, že každé dieťa sa môže usilovať dosiahnuť svoje vlastné maximum a mať prínos zo súťažného plávania.

2. Podporuj svoje dieťa v činnostiach, ktoré ho bavia.

Existuje iba jedna otázka, na ktorú by ste sa mali opýtať Vášho dieťaťa po tréningu, alebo po pretekoch. Bavilo ťa to?

Ak Vaše dieťa tréningy a preteky dlhodobo nebavia, nenúťte ho, aby sa ich zúčastňoval.

 3.  Netrénujte svoje dieťa

Väčšinou sú tréneri na rozdiel od Vás vyškolení v odbore športovej plaveckej prípravy. Preto nepodceňuj trénera a neskúšaj koučovať svoje dieťa. Tvojou úlohou je poskytovať lásku a podporu.

Tréner je zodpovedný za športovú časť. Nikdy nedávaj rady  svojmu dieťaťu týkajúce sa techniky plávania, výberu disciplín na preteky, alebo stratégie na pretekoch. Nikdy neodmeňuj svoje dieťa peniazmi, alebo vecami za dobrý výkon v bazéne. Toto iba oslabí správnu motiváciu usilovania sa o maximum a zoslabuje zdravý vzťah plavec – tréner.

4. Na pretekoch sa vyjadruj výlučne pozitívne.

Na pretekoch povzbudzuj a nikdy nekritizuj svoje dieťa alebo trénera. Ak sa urobila nejaká chyba, tréner aj plavec sú si toho vedomí, aj bez tvojej kritiky.

5. Dieťa má byť motivované aj na iné ciele, ako len na víťazstvá.

Najúspešnejší plavci sú zameraní hlavne na zlepšovanie svojej výkonnosti a nie na umiestnenie v pretekoch.

Jeden olympionik povedal: „ Môj cieľ bol prekonať svetový rekord. Áno prekonal  som svetový rekord, ale aj niekto iný v tých istých pretekoch ho prekonal tiež, ale v čase lepšom, ako som zaplával ja. Dosiahol som síce svoj cieľ, ale zároveň som prehral. Je to úspech, alebo neúspech? Ja to pokladám za svoj životný úspech a som veľmi hrdý na svoj výkon a budem naň hrdý zrejme po celý svoj život. 

6. Nerátaj s tým, že tvoje dieťa bude olympionikom.

V USA je okolo 250 000 plavcov. V olympijskom tíme je iba 52 miest. Pravdepodobnosť že tvoje dieťa sa dostane do olympijského tímu je 0.0002 %.

Si nátlakový rodič? (dotazník pre rodičov)

Následovný dotazník je vypracovaný plaveckou asociáciou v Anglicku. Ak je aspoň jedna tvoja odpoveď kladná, zamysli sa nad svojim postojom, lebo je tu už nebezpečie že patríš medzi nátlakových rodičov.

 1. Je víťazstvo v pretekoch pre teba dôležitejšie ako pre tvoje dieťa?
 2. Keď tvoje dieťa zapláve na pretekoch zle, je tvoje sklamanie také, že je to pre ostatných   prítomných zrejmé   z tvojej zmeny chovania?
 3. Máš pocit, že ty ako rodič si ten nenahraditeľný, ktorý musí psychologicky pôsobiť na svoje dieťa pred aj počas dôležitých pretekov?
 4. Myslíš si, že iba víťazstvá v pretekoch sú hlavným dôvodom, aby tvoje dieťa malo prínos z plávania?
 5. Nemôžeš sa zdržať okamžitého komentovania a hodnotenia športovej prípravy, výkonnosti a systému práce v klube ihneď po pretekoch, ktoré nedopadli pre tvoje dieťa dobre?
 6. Máš pocit, že keby si ty bol trénerom, konal by si inak aj v tréningovom procese aj na pretekoch?
 7. Nemáš rád súperov svojho dieťaťa (poprípade aj ich rodičov) a nemôžeš si pomôcť aby si nemal tieto pocity hlavne ihneď po prehre svojho dieťaťa?
 8. Odmeňuješ svoje  dieťa materiálne, alebo peniazmi za dobré výkony v bazéne?

 Pozitívne tipy pre rodičov

 1. Každé dieťa – plavec potrebuje od rodičov emocionálnu, fyzickú a finančnú podporu. V tejto oblasti buď veľmi  štedrý.
 2. Podporuj, ale netlač na svoje dieťa.
 3. Zdôrazňuj úsilie, nie iba umiestnenie na pretekoch. Uvedom si, že plavec má pod kontrolou iba svoj výkon a nie umiestnenie sa v pretekoch.

Úspech definuj ako podanie maximálneho úsilia a dosiahnutie osobného zlepšenia.

Pozeraj sa na plávanie ako na arénu, v ktorej tvoje dieťa má možnosť naučiť sa  tvrdej práci, cieľavedomosti, disciplíne a ako zvládať úspech ako aj občasnú nepriazeň osudu.

Čo by mali a čo by nemali robiť rodičia plavcov.

 • Daj svojmu dieťaťu najavo, že si ceníš viac jeho vynaložené úsilie v tréningovom procese, ako dosiahnuté výsledky na pretekoch. Je to zvlášť dôležité, ak je Tvoje dieťa mimoriadne talentované a dosahuje výborné umiestnenia na pretekoch, aj keď sa v tréningu moc nesnaží.
 • Zdôrazňuj dieťaťu možnosť  naučiť sa pri plávaní vlastnosti použiteľné v bežnom živote, ako sú pracovitosť, disciplína, schopnosť  spolupracovať, stanoviť si ciele a hľadať spôsoby ako ich dosiahnuť.
 • Veď svoje dieťa tak, aby sa samo postupne viac a viac zapájalo  do tvorby svojich vlastných  reálnych vízií a cieľov a ty vytváraj podmienky pre ich splnenie.
 • Nevyjadruj sa pred dieťaťom o tréningovom procese ako o nevyhnutnej nepríjemnosti, ktorú treba vydržať, aby sa dosiahli jeho vízie. Zdôrazňuj dôležitosť  stanovenia si cieľov v tréningovom procese a radosť a uspokojenie z ich  plnenia. ( zlepšovanie si časov v tréningu, dochádzka a pod.)
 • Snaž sa, aby Tvoje dieťa si vážilo svojich súperov, čo znamená neponižovať slabších a nevyjadrovať neznášanlivosť voči lepším súperom.
 • Keď dieťa nezapláva na pretekoch podľa tvojho očakávania, nerob dieťa a jeho trénera zodpovedných za podľa Teba zbytočne vyhodené prostriedky, ako sú Tvoje peniaze, podpora a čas.
 • Na pretekoch a tréningu  sa snaž chovať k trénerovi slušne, aj keď výsledky Tvojho dieťaťa sú pre Teba sklamaním.
 • Pomáhaj svojmu dieťaťu s organizáciou denného režimu tak, aby zvládlo školu, tréning a prípadné iné koníčky.
 • Prejavuj svojmu dieťaťu lásku a podporu bez ohľadu na dosiahnutý výsledok na pretekoch. Víťazstvo prijmi  s pokorou a prehru s dôstojnosťou.
 • Motivovanie svojho dieťaťa prenechaj trénerovi. Je to záležitosť trénera a tvojho dieťaťa.
 • Tréningový program taktiež ponechaj na trénera.
 • Nekritizuj a nespochybňuj  tréningový program a trénera pred svojim dieťaťom a ďalšími  rodičmi v klube.
 • Ak máš pochybnosti o vhodnosti tréningového  programu klubu pre Tvoje dieťa, prediskutuj to s trénerom.  Ak aj po diskusii nesúhlasíš s tréningovým programom, nájdi pre svoje dieťa klub a trénera, ktorého filozofia ti je blízka.