Kontakt

PLAVECKÝ KLUB CHEMES HUMENNÉ, o.z.

Chemlonská 1, 066 01 Humenné

Registrované: MV SR pod. č. VVS/1-900/90-7573

IČO: 37879553

DIČ: 2021705004

Bankové spojenie :

TÚ, IBAN SK08 0900 0000 0051 2232 9202

Zastúpená:  Marián TOMAHOGH – konateľ

e-mail: pkchemes@gmail.com

WEB: pkchemes.ambaca.sk