Pravidlá plávania pre plavcov skupiny VP1

Tréningová skupina VP1 je pre plavcov, ktorí patria do výkonnostnej špičky SR. Skupina je väčšinou tvorená majstrami SR, medailistami z majstrovstiev SR a poprípade aj  reprezentantmi SR.

Očakávania trénera, resp.  klubu na plavcov tejto úrovne sú nasledovné:

V spoločnosti ( škola, rodina, plavecký klub) vystupuješ slušne a skromne. Úspech prijímaš bez arogancie, skôr so skromnosťou a neúspech s dôstojnosťou.

Snažíš sa byť vzorom pre ostatných plavcov Plaveckého klubu Humenné a to nielen z hľadiska športovej výkonnosti.

Uvedomuješ si, že Tvoje športové výsledky sú výsledkom nielen Tvojho úsilia, ale sa na ňom podieľajú aj Tvoji rodičia, a hlavne plavecký klub, ktorý vytvoril a neustále sa snaží vytvárať podmienky pre Tvoj osobnostný aj výkonnostný rast.

Chceš dosiahnuť svoj najvyšší možný plavecký potenciál v podmienkach Plaveckého klubu. Veríš, že aj plavecký klub má snahu, aby si dosiahol svoje maximum. Nehľadáš chyby v klube, skôr využívaš pozitíva klubu vo svoj prospech.

Vieš, že na to, aby si dosiahol svoje maximum, sústavný a poctivý tréning je nevyhnutný.

Zvládnutie náročných tréningov buduje tvoju sebadôveru vo vlastné sily. Počas tréningu si sústredený (á) na seba a nevyhľadávaš možnosti na diskusie, vtipkovanie a pod.

Vieš, že počas tréningového procesu, ako aj počas rôznych akcií organizovaných plaveckým klubom, prejavy náklonnosti intímneho charakteru medzi členmi družstva založené na iných vzťahoch, ako je priateľstvo, sú neprípustné.

Ak tréner rozpráva o tvojich rezervách, poprípade nedostatkoch,  chápeš to ako stimuláciu  pre tvoje zlepšenie.

Si dobre organizovaný  študent dávajúci pozor na vyučovaní tak, aby si minimalizoval čas domáceho štúdia a tak si vytváraš podmienky pre dostatočnú dochádzku na tréning (cez 90%).

Ak hore uvedené očakávania sú ti nie „cudzie“, bude pre Teba jednoduché dodržiavať nasledovné pravidlá:

  1. Príď do budovy plavárne cca 15 minút pred začiatkom tréningu.
  2. V šatni sa rýchlo prezleč, aby si bol čo najskôr na bazéne.
  3. Ak je potrebné, iniciatívne sa zúčastni naťahovania dráh
  4. Začni rozplávanie vo vode na pokyn trénera čo najskôr.
  5. Nekráčaj po dne bazénu a nezastavuj v strede bazéna.
  6. Snaž sa vykonávať každú obrátku správne a rýchlo. Nepoužívaj obrátky ako prostriedok na oddych.
  7. Dodržuj predpísanú intenzitu plávania.
  8. Počúvaj a nezabávaj ostatných plavcov v čase keď hovorí tréner.
  9. V prestávkach medzi plávanými úsekmi  oddychuj a koncentruj sa na nasledujúci úsek, alebo sériu, vykonávaj strečing a sleduj stopky aby si nezmeškal štart a občas si zmeraj pulzovú frekvenciu. Nezabávaj a nevyrušuj ostatných plavcov žiadnym spôsobom.

Dôsledky nedodržovania pravidiel správania.

Plavci, ktorí budú opakovane porušovať uvedené pravidlá a očakávania bez viditeľnej snahy o zlepšenie, budú najskôr vylučovaní z tréningov a neskôr budú vylúčení aj zo skupiny VP1, bez ohľadu na dosahovanú výkonnosť.

A. Priebeh zlepšovania výkonnosti mladých plavcov a reakcie rodičov

Zlepšovanie výkonnosti detí nie je lineárny proces.

Štúdia vykonaná Swimming asociáciou  použijúc rebríčky 100 najlepších výkonov pre každú vekovú skupinu zistila, že iba 10% plavcov z rebríčka v skupine 10 ročných, si udržala pozície v prvej stovke keď mali 18 rokov.

Naopak, iba polovica plavcov z prvej stovky rebríčka najlepších výkonov vo veku 18 rokov, bola niekedy  v rebríčkoch keď boli mladší.

„Tí ktorí vyhrávajú preteky ako 10 roční pravdepodobne nebudú vyhrávať preteky keď budú mať 20 rokov“ – hovorí John Leonard výkonný riaditeľ americkej asociácie trénerov. Tento fakt je zrejmý pre trénerov, ale v mnohých prípadoch nie pre rodičov. Toto vedie k hádkam a napätiu medzi rodičmi a trénermi. Keď sa mladý plavec začne prepadať v národných, regionálnych, alebo dokonca v lokálnych rebríčkoch, rodičia hľadajú svoje vlastné riešenia ako zastaviť stagnáciu, alebo pokles výkonnosti u svojho dieťaťa.

Sue Anderson, bývalá svetová rekordérka a jedna z koordinátorov rozvoja plávania v USA bola svedkom scenára, ktorý sa opakoval veľa krát, keď bola hlavným trénerom v PK New Jersey.

Títo nátlakoví rodičia ako ich Sue nazýva, začínajú svoje deti organizovať takým spôsobom, že zabezpečia extra tréningy (u iných trénerov) a preteky, ktoré sú mimo plánu vlastného klubu.

Keď však očakávania rodičov aj napriek tomu stále nie sú naplnené, rodičia obvinia trénera, ktorý je väčšinou bezbranný, lebo nikto nevie s istotou povedať, prečo sa  mladí talentovaní plavci prestanú zlepšovať. Môže ísť aj o chybu trénera, ale rovnako pravdepodobné môže byť, že sa jedná o plavca, ktorý fyzicky dospel príliš skoro, alebo problém môže byť v zlom duševnom rozpoložení z dôvodu rodičovského nátlaku a množstva ďalších špecifických dôvodov.

Takýto plavec obvykle prestúpi do iného klubu, čo je často prvá zmena v rade ďalších zmien. Čo si rodičia myslia je, že pomôžu svojim deťom zvýšeným nátlakom, hovorí Sue Anderson. Mnohé z týchto detí sú úspešné ako 10 až 12 ročné, ale potom postupne prestanú plniť očakávania svojich rodičov a z plávania odchádzajú.